Levering til Tumlebo Barnehage

Vi har levert to infoskjermer fra Sharp til barnehagen.

Skjermene benyttes i gangen for å vise informasjon og bilder til de foresatte i barnehagen.

IMG_3119 (002)